Materiały edukacyjne dla dzieci z zaburzeniami

Wydawnictwo Harmonia specjalizuje się m.in. w wartościowych materiałach edukacyjnych przeznaczonych dla psychologów, nauczycieli, wychowawców i terapeutów pracujących z dziećmi i młodzieżą z zaburzeniami. Korzystają z nich również rodzice, rodzeństwo i opiekunowie, którzy chcą lepiej zrozumieć różne mechanizmy działania. Edukacja jest najlepszym sposobem na poznanie wszystkich aspektów powiązanych z zaburzeniami, które najczęściej występują u dzieci, młodzieży i dorosłych.

Materiały edukacyjne dla osób trudnościami językowymi

Wydawnictwo Harmonia oferuje szeroki wybór pomocy naukowych przeznaczonych dla dzieci, młodzieży i dorosłych borykających się z trudnościami językowymi. Materiały edukacyjne tego typu obejmują praktyczne ćwiczenia obejmujące czytanie, pisanie, koncentrację uwagi, aktualizację słów i przetwarzanie informacji. Doskonale sprawdzają się w przypadku osób z dysleksją, a także niedosłuchem, afazją, niepełnosprawnością intelektualną i różnego rodzaju chorobami należącymi do grupy neurodegeneracyjnych. Publikacje zawierają różnego rodzaju wykreślanki stymulujące pracę mózgu.

Na szczególną uwagę zasługują pomoce naukowe skierowane dla dzieci i dorosłych z problemami w obrębie systemu językowego. Zbiór ćwiczeń w przyjaznej formie uwzględnia zarówno składnię zdania, jak i fleksję. Dzieci, młodzież i dorośli wykonują ćwiczenia wymagające m.in. podawania odpowiedniej formy wyrazów, ułożenia odpowiedniej sekwencji zdarzeń lub prawidłowego łączenia słów w pary. Wydawnictwo Harmonia ma w swojej ofercie także materiały przeznaczone dla rodziców i nauczycieli dzieci z opóźnionym rozwojem mowy. Takie pomoce naukowe zawierają cenne informacje dotyczące sprawdzonych praktyk, które rozwijają mowę dziecka.

Pomoce naukowe do zajęć korekcyjno – kompensacyjnych

Kolejnymi wartościowymi pomocami naukowymi są pozycje wykorzystywane w trakcie zajęć korekcyjno-kompensacyjnych. Materiały tego typu są przeznaczone dla dzieci w różnym wieku z problemami będącymi następstwem opóźnionego lub nieharmonijnego rozwoju. Książki zawierają m.in. ćwiczenia, których głównym zadaniem jest korygowanie wybranych funkcji lub zastępowanie zaburzeń prawidłowymi wzorcami. Materiały edukacyjne to skuteczne i sprawdzone sposoby na poprawienie percepcji słuchowej i wzrokowej, a także sprawności manualnej, grafomotoryki, pisania oraz czytania.

Wydawnictwo Harmonia – materiały edukacyjne dla dzieci, młodzieży i dorosłych z zaburzeniami 

Książki i pomoce naukowe, które można znaleźć w ofercie wydawnictwa Harmonia, poruszają tematy autyzmu, zespołu Aspergera, ADHD, deficytu uwagi oraz dojrzałości szkolnej. Ponadto dostępne są materiały edukacyjne obejmujące terapię ręką, bajkoterapię, kinezjologię, dysortografię, dysleksję, logopedię, grafomotorykę i metodę Montessori oraz wiele innych. Dostępne są zarówno podręczniki, jak i ćwiczenia, karty pracy i płyty CD. 

Na szczególną uwagę zasługują też serie materiałów edukacyjnych stanowiące logiczną całość i kompleksowo poruszające zagadnienia dotyczące wybranych dysfunkcji. Takie zróżnicowania umożliwia indywidualne dopasowanie materiałów dydaktycznych nie tylko do zaburzenia, ale przede wszystkim konkretnej osoby. Praca z dziećmi, młodzieżą lub osobami dorosłymi z dysfunkcjami zawsze wymaga nieco innego podejścia. Dzięki książkom i pomocom naukowym z wydawnictwa Harmonia, cały proces edukacji, korygowania i zastępowania zaburzonych funkcji jest maksymalnie efektywny. Warto również nadmienić, że oferta systematycznie się rozrasta o nowe materiały edukacyjne uznanych autorów.