Jak prowadzić działalność nierejestrowaną w 2024 roku?

Chęć założenia własnego biznesu wielokrotnie wiąże się z różnego rodzaju obawami. Chodzi choćby o skomplikowane formalności. Warto jednak zastanowić się nad tym, czy skomplikowane formalności to coś, czego w żaden sposób nie da się uniknąć. Realia są takie, że możemy mówić o działalności nierejestrowanej. Założenie działalności nierejestrowanej jest równoznaczne z uniknięciem płacenia składek ZUS czy prowadzenia księgowości. Można pokusić się o stwierdzenie, zgodnie z którym jest to bezpieczny sposób na przetestowanie biznesowych pomysłów.

Czym jest działalność nierejestrowana?

Przede wszystkim należy jednak zacząć od tego, że prowadzenie działalności nierejestrowanej może być określane działalnością bez rejestracji czy działalnością niezarejestrowaną. Samo pojęcie pojawiło się w 2018 roku. W ten sposób powstała legalna alternatywa dla wszystkich tych, którym zależy na bezpiecznych zarobkach bez rejestracji firmy.

Ustawa jasno wskazuje na to, że działalność niezarejestrowana powinna być postrzegana jako drobna działalność zarobkowa realizowana przez osoby fizyczne. Można więc powiedzieć, że mamy formę przeciwną do działalności gospodarczej. Działalność gospodarczą rozumie się jako zorganizowaną, ciągłą działalność o zarobkowym charakterze. Ponadto mowa o czymś, co jest realizowane we własnym imieniu. Dlatego też możemy rozmawiać o wymogu realizacji konkretnych kroków prawno-księgowych.

Prowadzenie działalności nierejestrowanej – kto powinien skorzystać?

Prowadzenie działalności nierejestrowanej to dobra opcja dla osób, które charakteryzują się przedsiębiorczym podejściem do biznesu. Osób, którym zależy na tym, aby spożytkować wolny czas poprzez rozpoczęcie dodatkowej działalności. Nie ma znaczenia, czy posiada się inne źródło dochodu (np. umowę o pracę). Tak naprawdę wszystko zależne jest od tego, jak przedstawiają się chęci.

Z drugiej strony rozpatrywanie zajęcia pod kątem nierejestrowanej działalności niesie za sobą konieczność spełnienia następujących warunków:

  • kryterium dochodowe musi bazować na maksymalnej miesięcznej kwocie przychodu – miesięczny limit przychodu w kontekście nierejestrowanej działalności gospodarczej wynika z minimalnego wynagrodzenia za pracę. Chodzi o 75% tej kwoty. Tym samym w okresie od stycznia do czerwca 2024 roku miesięczny przychód nie może przekroczyć kwoty 3181,50 zł. W drugim półroczu tego roku będzie to kwota 3225 zł.
  • kryterium 60 miesięcy odstępu od zawieszenia/zamknięcia działalności gospodarczej – jak widać, kryterium to związane jest z prowadzeniem działalności gospodarczej. Działalność nierejestrowana wyklucza się z prowadzeniem własnej firmy. W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej od momentu zawieszenia biznesu musi upłynąć 60 miesięcy.

Założenie działalności nierejestrowanej a czekające obowiązki

Kiedy patrzy się na postanowienia ustawodawcy, można stwierdzić, że ten nakłada stosunkowo niewielkie obowiązki, do których należy zaliczyć:

  • zagwarantowanie ewidencji sprzedaży – chodzi o uproszczoną ewidencję, na którą składają się kwoty przychodów, jakie zostały osiągnięte w trakcie roku podatkowego.
  • rozliczanie działalności nierejestrowanej za pośrednictwem zeznania rocznego – obowiązek rozliczania przychodów i kosztów działalności nierejestrowanej w zeznaniu rocznym PIT-36. Ważne jest też to, że możemy rozmawiać o możliwości odzyskania funduszy częściowo zainwestowanych. Świetnym przykładem są choćby materiały eksploatacyjne. Poza tym docelowo można mówić o zmniejszeniu podstawy opodatkowania. Gdyby kogoś interesowało ułatwienie samego rozliczenia, na pewno dobrym rozwiązaniem jest prowadzenie Księgi Przychodów i Rozchodów.
  • poszanowanie praw konsumenta – działalność nierejestrowana niesie także za sobą obowiązek dotyczący respektowania praw konsumentów. Można powiedzieć, że ma to swoje uzasadnienie w sposobie postrzegania działalności nierejestrowanej przez prawo cywilne. Istotne jest także wypełnianie obowiązków informacyjnych. Przykładem zakres udzielania informacji o prawie odstąpienia od umowy zawieranej na odległość.
  • wystawianie dokumentów sprzedaży – mowa o żądaniu, które wiąże się z tym, aby przedsiębiorca wystawił fakturę lub rachunek. Istotne jest również to, że jest to proces, który zawsze może zostać usprawniony. Tak naprawdę wystarczy tylko skorzystanie z właściwego wsparcia. Gdyby komuś zależało na konkretach, wystarczy spojrzeć na program do faktur ifirma.pl. Program ten rozwiązał już naprawdę wiele problemów.

Sprawdź jak założyć działalność nierejestrowaną w 2024 roku: https://www.ifirma.pl/dzialalnosc-nierejestrowana-w-roku-2024

Działalność nierejestrowana – zarobki

W tym wszystkim nie można też zapomnieć o zarobkach. Czy założenie działalności nierejestrowanej można określić rozwiązaniem, które jest opłacalne? Najnowsze obliczenia wskazują na to, że prowadzenie działalności nierejestrowanej jest szansą na to, aby zarobić nawet do 38 439 zł. Czy jest to suma, którą można określić dużą? To już każda osoba powinna sobie ocenić samodzielnie. Poza tym jest jeszcze coś, co koniecznie powinno zostać uwzględnione. Mianowicie w rocznym rozliczeniu PIT wymaga się odprowadzenia podatku na zasadach ogólnych. Oznacza to mniej więcej tyle, że przy rocznym przychodzie do 120 000 zł obowiązuje 12% podatku. Dodatkowo nie można zapomnieć o tym, że działalność nierejestrowana stwarza warunki, które pozwalają, aby raz w roku odliczyć koszty za cały rok. Jest to jednoznaczne, z tym że poleca się zbierać dokumenty potwierdzające zakup materiałów i usług koniecznych do uzyskania przychodów. W przeciwnym razie odliczenie kosztów będzie niemożliwe.

Założenie działalności nierejestrowanej – co jeszcze jest istotne?

Zastanawiasz się nad tym, jak wygląda proces założenia działalności? To wszystko może wydawać się skomplikowane, ale prawda jest taka, że to nie jest nic strasznego. Oczywiście warto zastanowić się nad poszczególnymi krokami. Należy przez to rozumieć m.in. analizę dotyczącą czasu, niezbędnych zasobów czy upragnionych korzyści.

Na początku jest pomysł. Pomysł najłatwiej sprawdzić w bezpośredniej interakcji z klientami. W dalszej kolejności liczy się właściwy plan działania. Chodzi m.in. o:

  • czas potrzebny do prowadzenia nierejestrowanej działalności,
  • niezbędne materiały,
  • strategie marketingowe,
  • formy kontaktu.

Działalność nierejestrowana to także możliwość posiadania własnego logo i nazwy. Poza tym nie bez przyczyny ludzie wykorzystują nazwę własną marki podczas tworzenia profili w różnego rodzaju mediach społecznościowych czy witrynach internetowych.

Wiele osób pewnie sobie teraz myśli o tym, jak powinno przebiegać zgłaszanie prowadzenia działalności nierejestrowanej. Tymczasem nie ma czegoś takiego jak konieczność zgłoszenia tego rodzaju działalności. Tym samym składanie wniosków do urzędu skarbowego (wpis do CEIDG, ZUS-u czy GUS-u) nie jest konieczne. Numery REGON i NIP również nie są potrzebne.

Zależy Ci na usprawnieniu całego procesu księgowego? Skorzystaj z oferty darmowego programu do faktur od Ifirma: https://www.ifirma.pl/program-do-faktur

Prowadzenie działalności nierejestrowanej – jak interpretować świadczenie usług?

Dobrze jeszcze powiedzieć nieco na temat samych usług – jakie usługi mogą być realizowane? Ewentualne wątpliwości w większości przypadków są niepotrzebne. Nie licząc kilku specjalizacji, opcje są w zasadzie nieograniczone. Gdyby potrzeba było jakichś wskazówek, na pewno dobrym pomysłem jest skoncentrowanie się na własnych pasjach. Naturalnie nie można też zapomnieć o badaniu popytu na poszczególne świadczenia. Wypada również wiedzieć, że chodzi o formę działania, która cieszy się dużym zainteresowaniem wśród osób zajmujących się np. korepetycjami, fotografią czy rękodziełem.

Warto również spojrzeć sobie na to wszystko z przeciwnej strony. Do usług niedozwolonych można zaliczyć m.in. sprzedaż alkoholu, ochronę osób lub mienia. Ponadto możemy rozmawiać o wyjątkach. Chodzi o występowanie usług objętych specyficznymi zasadami. W ogóle sytuacja jest nieco skomplikowana. W kontekście prowadzenia działalności niezarejestrowanej mówi się o zwolnieniu od podatku VAT na podstawie art. 113 ust. 1 lub 9 ustawy o podatku od towarów i usług. Nie ma w tym nic złego, aczkolwiek mamy kilka rodzajów działalności, gdzie status aktywnego płatnika VAT jest obowiązkiem. Możemy mówić o świadczeniu usług prawniczych, jubilerskich, dotyczących doradztwa czy np. tych związanych z dostawą wyrobów wykonanych z metali szlachetnych.

Zapoznaj się z cyklem, który prowadzimy: Kanały komunikacji marketingowej, który pomoże Ci prowadzić marketing w social mediach: https://www.ifirma.pl/author/marcin-malecki

PIT w przypadku działalności nierejestrowanej

Pojawiają się jakieś wątpliwości dotyczące tego, jak prawidłowo rozliczyć działalność nierejestrowaną. W przypadku tego rodzaju rozliczenia konieczny jest druk PIT-36. Dokładnie rzecz ujmując, chodzi o część „Dochody i straty podatnika”. Ponadto jest to część, gdzie można znaleźć wiersz „Działalność nierejestrowana”. To właśnie w tym miejscu należy umieścić przychody i koszty powstałe przy działalności nierejestrowanej.

Warte zapamiętania jest również to, że działalność nierejestrowana nie oznacza konieczności wykazywania należnej zaliczki na podatek. Jest to związane z brakiem konieczności obliczania i wpłacania zaliczki w trakcie roku podatkowego. Zeznanie PIT-36 należy złożyć do 30 kwietnia 2024 roku. Zeznanie może zostać złożone w formie papierowej, jak i elektronicznej. Istnieje też możliwość skorzystania z dedykowanej usługi.