Jakie są najczęstsze przyczyny rozwodu?

Każdy rozwód jest historią małżeństwa, za którą stoją problemy i relacje między małżonkami. Przyczyn rozwodu może być bardzo wiele, gdyż każde małżeństwo jest inne. Ze statystyk wynika jednak, że są pewne sytuacje, które częściej niż inne przyczyniają się do rozpadu małżeństwa. To powtarzalne historie, które powodują, że małżonkowie podejmują decyzję o rozstaniu. 

Jakie są najczęstsze przyczyny rozwodów w Polsce?

Zgodnie ze statystykami liczba rozwodów w Polsce każdego roku rośnie. Co do zasady co trzecie zawierane małżeństwo się rozpada z różnych powodów. Na podstawie tych statystyk można wyodrębnić przyczyny stanowiące podstawę rozwodu.

 Najczęściej spotykane powody rozwodu to m.in. niezgodność charakterów, zdrada, nadużywanie alkoholu czy narkotyków, hazard, nieporozumienia na tle finansowym, przemoc czy złe relacje między małżonkami. Niektóre z nich stanowią podstawę do rozwodu z orzeczeniem winy, inne są podstawą do wyroku rozwodowego bez orzeczenia o winie.

Aby mogły stać się faktyczną podstawą rozwodu, muszą zostać udowodnione. Niektóre z powołanych wyżej przyczyn jak niewierność czy chociażby przemoc wobec członków rodziny są najbardziej dramatyczną sytuacją, która bez wątpienia staje się podstawą do orzeczenia rozwodu.

Podstawy do orzeczenia rozwodu

Aby sąd mógł orzec rozwód, konieczne jest stwierdzenie, iż między małżonkami doszło do zupełnego i trwałego rozkładu pożycia małżeńskiego. Co ważne, obie z nich muszą wystąpić jednocześnie, gdyż brak którejkolwiek z nich może uniemożliwić uzyskanie rozwodu.

Zupełny rozpad pożycia oznacza wypalenie więzi psychicznej, fizycznej i gospodarczej. Bez wdawania się w szczegóły to sytuacja, gdy małżonków nie wiąże już nic, co uzasadniałoby kontynuowanie małżeństwa. Druga z przesłanek jest spełniona, gdy stan ten trwa od dawna i nic nie rokuje poprawy sytuacji.

Mimo iż przyczyny rozwodu stanowią kluczowy argument do jego orzeczenia, brak wymaganych przepisami przesłanek może znacznie utrudnić uzyskanie wyroku. W przypadku gdy istnieją podstawy rozwodu, sąd rozwodowy w większości wypadków go orzeka.

Wśród przyczyn rozwodu często powoływana jest niezgodność charakterów między małżonkami. Polega na tym, że mimo podejmowanych prób porozumienia, małżonkowie nie byli w stanie wypracować poprawnych relacji. To jeden z najczęstszych podstaw orzekania rozwodu bez winy.

W przypadku zaś rozpadu związku z winy jednego lub obu małżonków główną przyczyną jest niewierność małżeńska, lub naganny stosunek do członków rodziny. To m.in. przemoc psychiczna i fizyczna, która z oczywistych powodów uniemożliwia kontynuowanie związku.

Jak wskazać przyczyny rozwodu, aby uzyskać korzystny wyrok?

Każde małżeństwo jest inne, tak jak różne są relacje między małżonkami. Z tych przyczyn trudno jest wskazać powody rozpadu związku, które w każdej sytuacji będą stanowiły uzasadnienie rozwodu.

Chcąc przeprowadzić skuteczne postępowanie przed sądem, konieczne jest wykazanie, iż przyczyny rozpadu związku małżeńskiego uniemożliwiają dalsze wspólne pożycie małżonków. Samodzielna reprezentacja przed sądem i obrona lub uzasadnienie argumentów na sali rozpraw to ogromne wyzwanie dla osób, które nie mają odpowiedniej wiedzy prawniczej.

Dlatego rozsądnym rozwiązaniem jest powierzenie reprezentacji profesjonalnemu pełnomocnikowi. Doświadczony radca prawny od rozwodów opracuje odpowiednią strategię postępowania i pomoże przejść przez proces bez zbędnych komplikacji.