Język polski w liceum – czym mogą być zaskoczeni uczniowie?

Na lekcjach języka polskiego w pierwszym liceum, uczniowie spotkają się z nowymi wyzwaniami i fascynującymi zagadnieniami, które mogą ich zaskoczyć. Ten przedmiot, który wcześniej skupiał się głównie na czytaniu i pisaniu, staje się teraz bardziej złożony i głęboki.

Co czeka uczniów w liceum na języku polskim?

Uczniowie na początku nowej szkoły mogą być zaskoczeni różnorodnymi zagadnieniami, jakie pojawia się na tym przedmiocie. Wyróżniają się wśród nich: szczegółowa analiza literacka, kreatywne pisanie, rozległy wybór lektur, studiowanie filozofii języka oraz analiza tekstów kultury. 

Odkrywanie głębi i różnorodności analizy literackiej, tworzenie własnych utworów literackich, eksploracja szerokiego spektrum literackich dzieł, badanie teoretycznych aspektów języka oraz interpretowanie tekstów kulturowych – to wszystko może wywołać zdziwienie u uczniów. Ważne jest, aby pamiętać, że doświadczenia edukacyjne mogą się różnić w zależności od stylu pracy poszczególnych nauczycieli.

Z czego uczniowie 1 klas liceum będą uczyć się języka polskiego?

W pierwszej klasie liceum na lekcjach języka polskiego uczniowie będą uczyć się rozmaitych zagadnień i umiejętności. Współczesne podręczniki i serie zwykle wykorzystywane w szkołach na zajęciach to:

Jakie lektury będą omawiane w pierwszej liceum?

Czytanie jest integralną częścią edukacji, a lektury szkolne są narzędziem do poznawania literatury, historii, kultury oraz samego siebie. W 1 klasie liceum, uczniowie zetkną się z dziełami z różnych epok literackich, które są podzielone na tematyczne bloki. Poniżej przedstawiamy wykaz lektur obowiązujących w pierwszej klasie liceum:

Starożytność

 • „Iliada” – Homer
 • „Antygona” – Sofokles
 • „Metamorfozy” – Owidiusz

Ważne tematy i pojęcia: mity i legendy, heroizm, relacje między bogami a ludźmi, konflikty moralne.

Średniowiecze

 • „Boska Komedia” – Dante Alighieri
 • „Pieśń o Rolandzie” – anonim

Ważne tematy i pojęcia: średniowieczne pojęcie świata i człowieka, kwestia wiary, rola religii, wartości rycerskie.

Renesans

 • „Królowa Śniegu” – Jan Kochanowski
 • „Makbet” – William Shakespeare

Ważne tematy i pojęcia: kryzys wartości, humanizm i antropocentryzm, natura i piękno, konsekwencje pragnienia władzy.

Oświecenie

 • „Ferdydurke” – Witold Gombrowicz
 • „Candide, czyli optymizm” – Wolter

Ważne tematy i pojęcia: krytyka społeczna, prawa człowieka, optymizm i pesymizm, relacje międzyludzkie, sztuka i kultura.

Romantyzm

 • „Dziady” cz. III – Adam Mickiewicz
 • „Ballady i romanse” – Adam Mickiewicz

Ważne tematy i pojęcia: duch narodowy, patriotyzm, duma narodowa, miłość, tęsknota, natura i jej wpływ na człowieka.

Pozytywizm

 • „Lalka” – Bolesław Prus
 • „Nad Niemnem” – Eliza Orzeszkowa

Ważne tematy i pojęcia: krytyka społeczna, role społeczne, praca organiczna, emancypacja kobiet, problematyka miłości i małżeństwa.

Pierwszy rok liceum to podróż przez różne epoki, poruszanie różnorodnych tematów, które pomagają uczniom lepiej zrozumieć siebie, świat i kulturę, w której żyją. Lektury te są fundamentem dla dalszej edukacji i wprowadzają w tajniki analizy literackiej.