Alimenty w pytaniach i odpowiedziach

Rozstanie rodziców zawsze wiąże się z kwestią płacenia alimentów. Jeśli czeka Cię rozprawa alimentacyjna, masz pewnie wiele pytań: jak wysokie będą alimenty? Co z alimentami, jeśli dziecko osiągnęło pełnoletniość? Kogo wybrać na pełnomocnika w sprawie alimentacyjne? Na te i inne pytania znajdziesz odpowiedzi w poniższym artykule.

W Polsce zasady przyznawania alimentów reguluje prawo rodzinne oparte na Kodeksie cywilnym oraz Kodeksie rodzinnym. Jeśli i Ciebie czeka wkrótce rozprawa o przyznanie alimentów, poznaj odpowiedzi na najważniejsze pytania, jakie mogą pojawić się w związku z tą kwestią.

Jak złożyć wniosek o przyznanie alimentów?

Wniosek o przyznanie alimentów może być częścią pozwu o rozwód, można go jednak złożyć w oddzielnym postępowaniu – zarówno przed orzeczeniem rozwodu lub separacji, jak i później.

Sprawę o alimenty można wnieść do sądu rejonowego, w okręgu którego mieszka pozwany lub uprawniony (czyli dziecko). Wybór miejsca należy do osoby składającej pozew.

Przed polskim sądem można dochodzić praw do alimentów również w sytuacji, gdy pozwany mieszka zagranicą.

Co wpływa na wysokość alimentów?

Wysokość alimentów zależy od dwóch rzeczy: usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego (dziecka) oraz zarobkowych i majątkowych możliwości osoby, która ma alimenty płacić.

Usprawiedliwione potrzeby dziecka obejmują wszelkie wydatki, które mają mu zapewnić prawidłowy rozwój, nie tylko fizyczny, ale również emocjonalny, psychiczny i społeczny.

Przed rozprawą o alimenty warto przygotować spis kosztów obejmujących utrzymanie dziecka. Powinny się w nim znaleźć m.in. wydatki na żywność, ubrania, edukację, hobby, wakacje, opłaty za mieszkanie i media itp. Należy jednak pamiętać, że sąd oceni słuszność ponoszonych kosztów, niektóre wydatki może uznać za zawyżone lub bezzasadne.

Sąd, przyznając alimenty, nie bierze pod uwagę świadczenia 500 plus ani innych ewentualnych świadczeń z opieki społecznej. Nie wpływają one zatem na wysokość alimentów.

Czy alimenty przysługują tylko na niepełnoletnie dzieci?

Rodzice są zobowiązani do płacenia alimentów na dziecko, które nie jest w stanie samodzielnie się utrzymać. Sytuacja taka ma miejsce również wówczas, gdy dziecko skończyło 18 lat, jednak studiuje dziennie i w związku z tym nie wykonuje pracy zarobkowej, która umożliwiłaby mu samodzielne utrzymanie się. W takim przypadku rodzic wciąż ma obowiązek płacić alimenty na dziecko.

Wyjątek stanowi sytuacja, gdy pełnoletnie dziecko posiada majątek (np. otrzymany w spadku), który może zapewnić mu utrzymanie.

Czy pełnomocnikiem w sprawie o alimenty może być tylko adwokat?

Nie, we wszystkich sprawach rodzinnych takich rozwód, separacja czy sprawa alimentacyjna reprezentować Cię może również radca prawny.

Patronem merytorycznym artykułu jest kancelaria Legality: tel. +48 (22) 299 00 93;

adres mailowy: kontakt@legality.com.pl

Jeśli szukacie Państwo pomocy dotyczącej powyższej tematyki, zapraszamy do kontaktu z kancelarią w Warszawie. Kancelaria prowadzi sprawy na terenie całej Polski.