W czym pomoże terapia rodzinna?

Terapia rodzinna to forma pomocy umożliwiająca walkę z wszelkimi trudnościami i kryzysami pojawiającymi się w rodzinach. Pozwala na zidentyfikowanie problemu oraz jego rozwiązanie, przy jednoczesnym dbaniu o więzi emocjonalne w środowisku najbliższych.

Na czym polega terapia rodzinna?

Terapia rodzinna jest takim rodzajem terapii psychologicznej, który ma za zadanie pomóc rodzinom w rozwiązaniu problemów z komunikacją czy z konfliktami. System rodzinny jest systemem, w ramach którego członkowie silnie oddziałują na siebie nawzajem, co sprawia, że problemy jednej z jednostek stają się problemami pozostałych członków. Wzajemne powiązania sprawiają ponadto, że często ciężko samodzielnie rozwiązać pojawiające się problemy emocjonalne czy nieporozumienia. Terapia rodzinna przeprowadzona w profesjonalnym środowisku pozwala na zrozumienie funkcjonowania danej rodziny i przywrócenie balansu przy pomocy specjalisty. Rozwiązywanie konfliktów może więc zostać przeprowadzane w sposób długotrwały i skuteczny.

Jakie problemy można poruszyć podczas terapii rodzinnej?

Zakres sytuacji problematycznych, które dotykają systemu rodziny jest bardzo szeroki i indywidualny, specyficzny dla danej rodziny. Do problemów, które pacjenci zgłaszają podczas spotkań należą przede wszystkim:

  • problemy w dialogu na linii rodzice – dzieci, które skutkują konfliktami i brakiem porozumienia nawet w codziennych sprawach,
  • częste konflikty między rodzicami, oddziałujące również na dzieci,
  • choroba alkoholowa lub inne nałogi (takie jak hazard, narkotyki) występujące w rodzinie,
  • zaburzenia odżywiania, zwłaszcza wśród nastolatków,
  • trudne i niecodzienne sytuacje lub kryzysy występujące w rodzinie, np. choroba przewlekła lub śmierć członka rodziny czy rozwód lub separacja,
  • brak poczucia więzi oraz wzajemnego zrozumienia,
  • zmiana zachowania i postawy dziecka, przejawiające się np. gorszymi ocenami w szkole, konfliktami z rówieśnikami czy nieumiejętnością radzenia sobie z emocjami.

Jak można więc wywnioskować, terapia rodzinna zalecana jest przede wszystkim, gdy relacje między domownikami są zaburzone, pełne konfliktów oraz niezrozumienia, a także w sytuacjach gdy wśród członków rodziny brakuje bliskości i zrozumienia. W związku z tym warto zwrócić się po pomoc do klinik, które posiadają szczególne doświadczenie w terapiach rodzin, tak jak w przypadku Psycho Clinic Dies Mei.

Jak wygląda przebieg terapii rodzinnej?

To jak przebiega terapia rodzin zależy przede wszystkim od wybranej metody prowadzenia terapii (m. in. terapia psychoanalityczna, komunikacyjna, behawioralna czy bazująca na doświadczeniu) oraz od potrzeb danej rodziny. Konsultacje prowadzone są cyklicznie i polegają na rozmowie z doświadczonym specjalistą, który umożliwia zidentyfikowanie problemu, zrozumienie specyficznej sytuacji i uzgodnienie realistycznych celi terapii. W następnej kolejności przeprowadzane są spotkania pozwalające na prowadzenie konstruktywnego dialogu i efektywne porozumienie się między członkami rodziny – spotkania mogą odbywać się zarówno z całą rodziną jak i poszczególnymi członkami.

Warto podkreślić, że wszelkie informacje, którymi pacjenci dzielą się z osobą prowadzącą terapię rodzin są całkowicie poufne i objęte tajemnicą zawodową.