Terapia rodzinna – kiedy może pomóc?

Psychoterapia jest bardzo pomocna w wielu sytuacjach. Również skierowana jest ona do rodzin i określana jest wtedy jako terapia rodzinna. W jakiej sytuacji warto zdecydować się na terapię dla rodzin?

Na czym polega terapia rodzinna?

Terapia rodzinna, psychoterapia dla rodzin jest rodzajem psychoterapii, w której uczestniczą członkowie rodziny. Ma ona na celu pomoc całej rodzinie, gdy pojawiają się w niej problemy, których nie może na rozwiązać we własnym zakresie.

W ramach psychoterapii rodzinnej możliwe jest prowadzenie spotkań z wszystkimi członkami rodziny, a także wybranymi z nich, gdy to właśnie ich problemy są w tym przypadku głównym powodem sytuacji rodzinnej.

Dla uzyskania najlepszych wyników psychoterapia rodzinna powinna być prowadzona systematycznie.

Gdzie prowadzona jest terapia rodzinna?

Terapia rodzinna jest prowadzona przez psychoterapeutów, czyli psychologów posiadających odpowiednie przygotowanie do prowadzenia takiej terapii. Uzyskiwane jest ono w trakcie studiów podyplomowych.

Psychoterapia ta jest dostępna w poradniach psychologicznych i gabinetach psychologicznych. Dostępna jest ona zarówno na NFZ, jak i prywatnie, przy czym w placówkach prywatnych można dostać się na nią znacznie szybciej.

Gdy jest konieczna terapia rodzinna Poznań to miasto, w którym działają poradnie psychologiczne oferujące dostęp do najlepszych specjalistów w tej właśnie dziedzinie.

Kiedy warto skorzystać z terapii rodzinnej?

Terapia rodzinna może być prowadzona z różnych wskazań. Najczęściej tego typu terapia jest rekomendowana w poniższych sytuacjach:

  • problemy z porozumieniem się członków rodziny
  • częste kłótnie rodzinne
  • nałogi występujące w rodzinie
  • traumatyczne wydarzenia dotykające rodziny
  • rozwód małżonków posiadających dzieci

Oczywiście, jest to tylko parę wskazań, ponieważ terapia rodzinna może być również prowadzona w innych sytuacjach, gdy konieczne jest uzyskanie fachowego wsparcia przez psychoterapeutę.

Najlepiej wtedy, gdy podejrzewane są problemy, warto udać się do psychologa na konsultację. Po przedstawieniu konkretnej sytuacji będzie mógł on określić, czy konieczne jest skorzystanie z psychoterapii dla całej rodziny.

Jak długo trwa psychoterapia rodzinna?

Czas trwania psychoterapii rodzinnej jest zależny głównie od problemu, z jakim styka się rodzina. Czasami można rozwiązać go już po kilku spotkaniach, natomiast innym razem konieczne jest prowadzenie psychoterapii nawet przez kilka lat.

O orientacyjnym czasie prowadzenia psychoterapii rodzinnej może poinformować psychoterapeuta, ale wyniki zależne są również od współpracy z osobami w trakcie terapii.