Rodzaje form opieki nad seniorami w Niemczech

Federalny Urząd Statystyczny w Niemczech podaje, że do 2020 roku za naszą zachodnią granicą mieszkało więcej osób starszych (w wieku emerytalnym) niż młodszych. Tendencja tam ma się utrzymywać i do 2035 roku liczba osób w wieku 67 lat i więcej ma wzrosnąć o kolejne 20 milionów – obecnie w Niemczech mieszka 16 milionów osób w wieku poprodukcyjnym. Wiele z nich wymaga opieki. Jaką mogą otrzymać? Jakie są formy opieki nad seniorami w Niemczech?

Rodzaje opieki nad seniorem w Niemczech

Za naszą zachodnią granicą opieka nad osobami starszymi przybiera kilka form. Tą tradycyjną jest opieka ze strony członków rodziny i najbliższego otoczenia. Praktyka pokazuje jednak, że nie jest ona najpopularniejsza. O wiele częściej niemieccy seniorzy decydują się zamieszkać w domu opieki tzw. Heim. Wiele rodzin decyduje się także zapewnić swoim dziadkom czy rodzicom opiekę stacjonarną, ambulatoryjną (Pflegedienst) lub opiekę całodobową w domu.

Funkcje opiekunek niemieckich seniorów bardzo często pełnią nasze rodaczki, które ofert pracy szukają na https://opieka.felizajob.pl/oferty-pracy-dla-opiekunek-osob-starszych/. Zatrudniane są one w ramach tzw. 24 Stunden-Betreuung, czyli opieki 24- godzinna lub opieki całodobowej. Nie oznacza to jednak, że muszą pracować przez całą dobę, ale że mieszkają w jednym domu z podopiecznym i uczestniczą, a także wspomagają go w codziennych czynnościach – na podobnej zasadzie co rodzina. Sprawia to, że opieka ma bardziej prywatny i personalny charakter, a także jest dopasowana do indywidualnych potrzeb osoby starszej.

Kto może zostać opiekunką seniora w Niemczech?

Niemieckie prawo i przepisy nie wymagają, aby osoba pełniąca całodobową opiekę nad seniorem posiadała konkretne kwalifikacje, wykształcenie czy umiejętności. Nie mnie jednak praca ta jest ciężka, dlatego większość niemieckich rodzin chętnie zatrudnia osoby z doświadczeniem lub np. po kursach: opiekunka osób starszych. Cenione są również osoby, które opanowały język niemiecki w stopniu umożliwiającym swobodną komunikację z podopiecznym czy lekarzami.

Na jakiej podstawie zatrudniane są opiekunki osób starszych w Niemczech?

W wielu niemieckich domach funkcję opiekunki seniora pełnią nasze rodaczki. Tylko niektóre z nich są zatrudniane bezpośrednio przez niemieckie rodziny. Większość z nich znajduje pracę przez agencję pośrednictwa. Gwarantują one im legalną umowę i atrakcyjne warunki pracy z wysokim wynagrodzeniem. Obecnie najpopularniejszym modelem zatrudnienia w branży opieki domowej jest delegowanie, czyli zatrudnienie na podstawie polskiej umowy o prace lub zlecenie i wysłanie opiekunki do Niemiec, gdzie pełni swoje obowiązki.