Kiedy zapisać dziecko do psychologa?

Na przestrzeni ostatnich lat zaczęto dostrzegać istotę troski nie tylko o zdrowie fizyczne, ale również psychiczne – z tego względu coraz więcej osób decyduje się zasięgnąć pomocy psychologów oraz psychoterapeutów. Wizyta u specjalisty może stanowić nie tylko oparcie dla osób dorosłych, ale również element wsparcia dla dziecka. W tym artykule podpowiadamy, kiedy zapisać dziecko do psychologa.

Kiedy zapisać dziecko do psychologa – na co zwrócić uwagę?

Problemy mogą pojawić się na różnych płaszczyznach – dziecko może spotykać się z nimi w relacjach z rodziną, szkołą bądź dotyczyć obydwóch tych aspektów. Jako problemy wychowawcze z dzieckiem uznaje się przy tym zachowanie dziecka, które stoi w sprzeczności z powszechnie przyjętymi społecznymi normami i jest uporczywe, nie poddaje się zabiegom wychowawczym. Aby wesprzeć dziecko w takiej sytuacji, zdecydowanie warto udać się do specjalisty. Poniżej omawiamy, kiedy zapisać dziecko do psychologa.

Problemy z emocjami

Wizyta u psychologa jest wskazana, kiedy zauważymy u dziecka problemy emocjonalne – często jest przygnębione czy wycofane, nie ma motywacji do działania, odczuwa nadmierny smutek bądź lęk, jest płaczliwe oraz drażliwe. Nie warto zwlekać z zapisaniem pociechy do specjalisty również wtedy, gdy przejawia ona wzmożoną czy niekontrolowaną agresję, a także zachowania impulsywne. Trudności z kontrolowaniem i radzeniem sobie z niełatwymi emocjami mogą prowadzić do kolejnych trudności, takich jak zaburzenia snu czy odżywiania, a także złej sytuacji w szkole. Problemy natury emocjonalnej powinny zostać skonsultowane z psychologiem niezależnie od tego, czy dotyczą one młodszego dziecka czy nastolatka.

Problemy w relacjach z innymi

Jako że relacje społeczne stanowią istotny element rozwoju człowieka, wskazane jest, by problemy w ich nawiązywaniu oraz utrzymywaniu skonsultować ze specjalistą. Warto zapisać dziecko do psychologa, kiedy odczuwa ono lęk przed kontaktami społecznymi, wykazuje niechęć do nawiązywania relacji z innymi dziećmi czy rodzicami, a także jeśli doświadczyło przemocy ze strony osób należących do jego grupy rówieśniczej. Rodzice powinni rozważyć to w szczególności, jeśli zauważalne są radykalne zmiany w zachowaniu dziecka, to znaczy unika ono kontaktów z innymi i zamyka się w sobie.

Objawy psychosomatyczne

Warto pamiętać, że problemy natury psychologicznej nierzadko wiążą się z objawami fizycznymi. Bóle i zawroty głowy, bóle brzucha, problemy z łaknieniem czy snem, mdłości – jeśli wizyty u pediatry czy innych medyków, jak i wyniki badań nie wskazują na potencjalne źródła tych problemów, zdecydowanie powinniśmy rozważyć udanie się z dzieckiem do psychologa.

Niełatwa sytuacja rodzinna

Zapisać dziecko do psychologa warto również wtedy, gdy w jego życiu zachodzą znaczne zmiany i dziecko cierpi z powodu utraty bliskiej mu osoby bądź doświadcza separacji czy rozwodu rodziców. Jeśli zauważymy, że wpłynęło to negatywnie na naszą pociechę, nie powinniśmy zwlekać z udaniem się do specjalisty.

Terapia dzieci i młodzieży – czy warto?

Wśród obowiązków rodziców można wyróżnić wspieranie dziecka – opiekunowie nie powinni pozostawiać swojej pociechy samej z problemami, gdyż wpływa to na jej jakość życia, późniejsze zachowanie, postrzeganie świata, radzenie sobie z emocjami i relacje z innymi. Z tego powodu wskazane jest znalezienie wykwalifikowanego psychologa oraz zapisać dziecko na terapię dzieci i młodzieży.

Więcej o terapii dzieci i młodzieży oferowanej przez Centrum Pomocy Psychologicznej w Świdnicy dowiesz się tutaj: https://cpp.swidnica.pl/terapia-dzieci-i-mlodziezy/.

Terapia dzieci i młodzieży – kluczowe informacje

Terapia umożliwia przepracować dziecku swoje problemy, a także zrozumieć towarzyszące mu emocje. Dzięki wizytom u psychologa pacjent otrzymuje wsparcie w radzeniu sobie z trudnościami związanymi z rodziną, szkołą czy kontaktami z innymi, a także przepracowuje kwestie, takie jak smutek i złość, niskie poczucie własnej wartości.

Terapia dzieci i młodzieży – jak przebiega?

Podczas pierwszego spotkania z psychologiem opiekunowie przedstawiają sytuację – nie uczestniczy w nim dziecko. Przeprowadzany jest wtedy szczegółowy wywiad. Dopiero kolejna wizyta stanowi spotkanie z dzieckiem – wtedy psycholog obserwuje go oraz z nim rozmawia, dostosowując zakres działań do wieku pacjenta. I dopiero na trzecim spotkaniu specjalista ponownie spotyka się z rodzicami, aby przedstawić problemy dziecka i rodzaj planowanej terapii, a także odpowiedzieć na wszelkie nurtujące rodziców pytania.