Jakie obowiązki ma kierownik projektu?

Pojęcie kierownika projektu jest dość szerokie i obejmuje wiele ról, jakie wynikają z zarządzania projektem. W najszerszym rozumieniu kierownik projektu zajmuje się projektem na każdym etapie. Do jego obowiązków należeć więc będzie między innymi planowanie, zarządzanie czasem i wyznaczanie terminów, konstruowanie budżetu, budowanie zespołu i rozwiązywanie problemów w trakcie realizacji wyznaczonych zadań.

Najważniejsze obowiązki kierownika projektu

Kierownik projektu, czy inaczej projekt manager, jest odpowiedzialny za planowanie, organizowanie i kierowanie realizacją określonych projektów dla firmy, zapewniając jednocześnie, że projekty te będą realizowane na czas, w ramach budżetu i w określonym zakresie. Nadzorując złożone projekty, od ich powstania do zakończenia, kierownik projektu kształtuje ścieżkę rozwoju organizacji, pomagając w obniżaniu kosztów, zwiększaniu wydajności firmy i zwiększaniu przychodów. Dokładny zakres obowiązków kierownika projektu zależy od branży, organizacji i rodzaju projektów, które ma nadzorować. Każdy kierownik zajmuje się projektem, który składa się z pięciu procesów takich jak inicjowanie, planowanie, wykonywanie, monitorowanie i kontrola oraz zamykanie.

Jakie funkcje pełni kierownik projektu i czym zajmuje się na co dzień?

Zadania kierownika projektu różnią się od siebie w zależności od tego, w jakiej fazie cyklu życia znajdują się jego projekty. Niezależnie jednak od tego, kierownik na co dzień ma za zadanie między innymi komunikować się z członkami swojego zespołu. W zarządzaniu projektami chodzi przede wszystkim o komunikację, czy to za pomocą e-maili, rozmów telefonicznych, codziennych spotkań kontrolnych, czy też spotkań zespołu. Kierownicy projektów muszą regularnie komunikować się z członkami swojego zespołu, aby określić status różnych projektów i potencjalne przeszkody, które trzeba będzie rozwiązać. Kierownik projektu robi więcej niż tylko zarządza etapami projektu. Będzie także zarządzał swoim zespołem, tak aby był on produktywny i zadowolony. Jednym z elementów tego procesu powinny być ćwiczenia integracyjne mające na celu podniesienie morale, zwłaszcza po trudnych tygodniach lub fazach projektu.

Pozostałe zadania

Na barkach kierownika projektu opiera się również identyfikacja i rozwiązywanie problemów. W trakcie realizacji każdego projektu często pojawiają się problemy związane z zakresem, budżetem, przydziałem zasobów i inne. Rolą kierownika projektu jest dopilnowanie, aby te kwestie zostały skutecznie rozwiązane w celu utrzymania projektu na właściwym torze. Budżetowanie: W przypadku małych projektów szacowanie kosztów może być zadaniem cotygodniowym lub nawet comiesięcznym.  Do jego obowiązków należy też zarządzanie czasem i zatwierdzanie arkuszy czasu pracy lub oprogramowania do zarządzania projektami, które umożliwia sprawdzenie, w jaki sposób ich zespół wykorzystuje swój czas. Nie tylko pozwala to upewnić się, że projekt przebiega zgodnie z planem, ale także pomaga kierownikom projektów w razie potrzeby przesuwać zasoby między projektami.

Więcej dowiesz się na https://leadership-center.pl/blog/kim-jest-kierownik-projektu/