Jak złożyć pozew o rozwód?

Podjęcie decyzji o rozwodzie do dopiero pierwszy etap formalnego rozstania. Każdy, kto choć raz decydował się na rozwód, wie, że jest to jedna z najtrudniejszych decyzji w życiu. Jeśli już wiemy, że rozstanie będzie jedyną słuszną decyzją, kolejnym krokiem jest złożenie pozwu o rozwód.

Dopiero po jego skutecznym złożeniu czeka nas postępowanie i rozprawy przed sądem okręgowym. Jak złożyć pozew o rozwód, aby był skuteczny? Czy wszystkie dokumenty potwierdzające słuszność rozwodu koniecznie trzeba złożyć wraz z pozwem?

Jak złożyć pozew o rozwód?

Aby rozpocząć procedurę rozwodową, należy złożyć pozew rozwodowy we właściwym sądzie okręgowym. Zgodnie z art. 41 kodeksu postępowania cywilnego właściwym do rozpoznania sprawy o rozwód jest sąd okręgowy, w którego okręgu małżonkowie mieli ostatnie miejsce zamieszkania, jeżeli choć jedno z nich w okręgu tego sądu ma miejsce zamieszkania lub zwykłego pobytu.

Składając pozew o rozwód, warto wiedzieć, że jest to pismo rozpoczynające sprawę. Powinno więc spełniać wymagane przepisami wymogi formalne. Przede wszystkim pozew o rozwód powinien określać sąd, do którego kierowana jest sprawa ze wskazaniem jego wydziału jak również powinny być w nim zawarte dane stron, ich numery PESEL oraz aktualny adres zamieszkania.

Oprócz tego pozew powinien zawierać określenie żądania rozwodu z określeniem, czy domagamy się wyroku z orzeczeniem winy małżonka, czy też bez orzekania o winie. W zależności od sytuacji stron pozew może zwierać jeszcze inne dodatkowe wnioski jak m.in. orzeczenie w przedmiocie alimentów na małoletnie dziecko, propozycję kontaktów rodzica z dzieckiem, wniosek o przesłuchanie świadków czy żądanie orzeczenia o zakresie wykonywania władzy rodzicielskiej. Oprócz tych informacji z pozwem należy także złożyć komplet dokumentów, które stanowią załączniki do pozwu.

Są to odpisy aktów stanu cywilnego takich jak m.in. odpis aktu małżeństwa, odpis aktu urodzenia dzieci i ewentualne dokumenty na poparcie swych żądań zawartych w pozwie. Składając pozew na biurze podawczym sądu, należy także złożyć potwierdzenie uiszczenia opłaty sądowej w kwocie 600 zł. Jeśli pozew wysyłamy pocztą, do pozwu należy dołączyć potwierdzenie wykonanego przelewu.

Jak uzyskać rozwód po złożeniu pozwu?

Chcąc uzyskać rozwód, należy wykazać, że między małżonkami nastąpił trwały i zupełny rozkład pożycia małżeńskiego. W teorii wydaje się, że nie jest to trudne do wykazania. Jednak od tego, jak został napisany pozew rozwodowy oraz jak potoczy się rozprawa, zależy czy faktycznie sąd będzie mógł orzec rozwód na naszą korzyść.

Co do zasady podczas postępowania o rozwód nie jest wymagana przez przepisy obecność profesjonalnego prawnika. Jednak samo napisanie pozwu to dopiero początek sprawy. Jeśli więc zdecydujemy się samodzielnie reprezentować swoje interesy, będziemy zdani wyłącznie na siebie, co może być zbyt dużym wyzwaniem dla osób, które nie mają przygotowania prawniczego. Dlatego jeśli chcemy złożyć pozew o rozwód spełniający wszystkie wymogi formalne przewidziane przez prawo i rozwieźć się szybko i bez zbędnych komplikacji warto zatrudnić dobrego adwokata lub radcę prawnego od rozwodów.

Nie tylko pomoże napisać pozew, ale także zapewni solidne wsparcie prawne. Na sali rozpraw może zdarzyć się wiele nieprzewidzianych sytuacji, dlatego warto mieć po swojej stronie dobrego prawnika od rozwodów np. takiego dostępnego pod adresem https://www.rozwod-warszawa.pl/, który zadba, aby sprawa o rozwód odbyła się sprawnie, szybko i bez dodatkowych komplikacji.