Design critique. Czym jest?

Design critique to pojęcie, które można odnieść do analizy projektu. Dotyczy ono udzielanej informacji zwrotnej odnoszącej się do tego, czy stworzony projekt w ogóle spełnia cele, jakie zostały przed nim postawione. W zdecydowanej większości przypadków design critique ma formę grupowej rozmowy. Celem podejmowania tego rodzaju działań jest poprawa projektu i wyeliminowanie ewentualnych błędów. Chodzi o dążenie do doskonałości. Warto jednak pamiętać, że jest to coś znacznie więcej niż zwykłe ocenianie projektu.

Jakie są rodzaje design critique?

Obecnie wskazuje się na dwa podstawowe rodzaje design critique Są to:

  • krytyka niezależna;
  • recenzje projektów.

Krytyka niezależna ma formę spotkań, których celem jest ulepszenie projektu. Wskazuje się tu na dwie istotne role, jakie pełni prezenter oraz krytyk. Prezenter przedstawia projekt, zadaniem krytyka jest przekazywanie przemyśleń na jego temat, które mogą być krytyczne. Warto pamiętać, że obie role mogą być pełnione przez wiele osób. Bardzo ważne jest, aby krytyka miała charakter interdyscyplinarny. Co ciekawe, działania takie można podejmować bez względu na etap, na którym znajduje się projektowanie.

Czy design critique jest po prostu burzą mózgów?

Wiele osób, które na co dzień nie zajmują się oceną projektów, pojmuje design critique jako zwykłą burzę mózgów. Tymczasem okazuje się, że jest to coś zupełnie innego. W przypadku burzy mózgów dyskutujemy, a następnie rozchodzimy się, otwierając tym samym miejsce na zupełnie nowe pomysły. W krytyce projektu skupiamy się głównie na ocenie oraz konwergencji. Za punkt wyjścia przyjmujemy już wprowadzony projekt, a tok myślenia podąża, kierując się w stronę konkretnych zmian. Chodzi o stworzenie konkretnej krytyki, która zainicjuje zmiany.

Czy design critique można uznać za testowanie użyteczności?

Bardzo często design critique jest sprowadzany do testowania użyteczności. Tymczasem krytyka projektu nawet się do tego nie zbliża. W przypadku testu użyteczności sięgamy po pomoc do rzeczywistych klientów, którzy dokonują oceny produktu bądź usługi.

Design critique nie przejmuje roli testów użyteczności, ale skutecznie je uzupełnia. Jest techniką sprawdzającą się świetnie wówczas, gdy przewidzieć trzeba ewentualne problemy, a także rozwiązać stresory. Bez wątpienia bardzo dobrym rozwiązaniem jest łączenie testu użyteczności z design critique. Stosowanie obu tych technik ułatwia stworzenie projektu idealnego.

Co daje zastosowanie design critique?

Okazuje się, że technika design critique przynosi szereg korzyści. Przede wszystkim pozwala dopracować projekt, który w ostatecznej wersji zdecydowanie lepiej przypadnie do gustu klientom. Jest to metoda, która bardzo dobrze wpływa też na zespół.

Firmy stosujące technikę design critique jasno wskazują, że zespół jest bardziej zgrany, a pracownicy poszczególnych działów lepiej rozumieją swoje role i zadania. Wymieniają się wzajemnie spostrzeżeniami, co sprawia, że wszyscy czują się ważni i potrzebni. Design critique to więc dobra metoda także dla tych, którzy chcą wzmocnić swój zespół, korzystnie wpływając tym samym na sam projekt.

Sprawdź na https://uxupgrade.pl/szkolenia/prowadzenie-warsztatow-ux