Czym jest MMPI-2 i jakie ma zastosowanie?

Jedno z najczęściej rekomendowanych narzędzi wykorzystywanych do diagnozy psychologicznej stanowi Wielowymiarowy Minnesocki Inwentarz Osobowości MMPI-2. Jest on ceniony z uwagi na swą rzetelność oraz umożliwienie specjalistom dokonanie oceny osobowości oraz postawienie wstępnej diagnozy zaburzeń lękowych, depresyjnych i psychotycznych. Chociaż jest to narzędzie bardzo zaawansowane, jest ono niezaprzeczalnie przydatne podczas diagnozy psychologicznej.

Krótko o historii powstania MMPI-2

Co ciekawe, pierwszy kwestionariusz MMPI powstał jeszcze w ubiegłym stuleciu. Jego twórcy pragnęli stworzyć efektywne i praktyczne narzędzie umożliwiające dokonanie obiektywnej oceny zarówno efektów terapii, jak i zachodzących zmian w funkcjonowaniu danego pacjenta. Wersja podręcznikowa testu została opublikowana w latach 40. ubiegłego wieku, jednak prac nad udoskonalaniem inwentarza nie zaprzestano – nieustannie starano się dostosować test do różnych warunków geograficznych, chcąc zapewnić jak najwyższy poziom adekwatności wyników. Po latach prac, w 1989 roku opublikowano nową wersję inwentarza, która obecnie określana jest jako Wielowymiarowy Minnesocki Inwentarz Osobowości MMPI-2.

MMPI-2 – z czego się składa?

MMPI-2 stanowi samoopisowy kwestionariusz osobowości. W trakcie jego wypełniania osoba badana musi ustosunkować się do różnych stwierdzeń, które dotyczą jej zachowań i przekonań. Procedura zajmuje sporo czasu – nawet do dwóch godzin – gdyż wspomnianych stwierdzeń jest aż 567. Wyniki MMPI-2 mogą zostać ujęte na 121 skalach – w tym skalach klinicznych i kontrolnych. Chociaż możliwe jest ręczne ich obliczanie, wygodniejsze i szybsze jest liczenie przy pomocy komputera. Niezależnie jednak od wybranej metody najważniejsza jest umiejętność interpretacji otrzymanych podczas badania skali oraz kodów.

Szkolenie z MMPI-2 to odpowiednie rozwiązanie dla osób pragnących zostać jednym z niewielu specjalistów, którzy potrafią korzystać z inwentarza. Dowiedz się więcej: https://www.psychostart.pl/produkt/szkolenie-mmpi/.

MMPI-2 – zastosowanie

Wielowymiarowy Minnesocki Inwentarz Osobowości MMPI-2 wykorzystywany jest w diagnozie klinicznej w celu oceny osobowości oraz zaburzeń psychicznych, mogąc wskazać na depresję, zaburzenia lękowe, hipochondrię, schizofrenię i wiele innych zaburzeń. Co więcej, MMPI-2 stosowany jest również w obszarach nieklinicznych podczas rekrutacji na studia, poboru wojskowego czy wykonywania przesiewowych badań kandydatów do pracy.

Badanie MMPI-2 – wywiad wstępny

Przed przeprowadzeniem badania MMPI-2 konieczne jest przeprowadzenie wywiadu wstępnego – nie należy zapominać o jego istocie. Taki wywiad należy przeprowadzać przed każdym procesem diagnostycznym, gdyż pozwala on na zapoznanie się z badaną osobą oraz zgromadzenie informacji o jej sytuacji rodzinnej, zawodzie czy edukacji. Wskazane jest przy tym zapytanie o aktualne oraz przebyte choroby. Co więcej, powinno się poruszyć kwestię tego, w jakim celu przeprowadzane jest badanie MMPI-2. Lista pytań jest jednak otwarta i trzeba ją modyfikować, zwracając uwagę na tematy poruszane przez pacjenta.

Badanie MMPI-2 – przebieg procedury

Procedura badania MMPI-2 zazwyczaj opiera się na wręczeniu pacjentowi arkusza zawierającego stwierdzenia i kartę odpowiedzi. Konieczne jest danie osobie badanej wystarczającej ilości czasu, aby zaznaczyła ona, z którymi stwierdzeniami się ona zgadza, a które do niej nie pasują. Po wypełnieniu kwestionariusza przez pacjenta specjalista rozpoczyna obliczanie oraz interpretację uzyskanych wyników.

Pisanie opinii z MMPI-2

Proces obliczania wyników MMPI-2 jest wymagający, jednakże osoby z doświadczeniem mogą otrzymać rezultaty dość szybko. Zadanie znacznie trudniejsze stanowi pisanie opinii w oparciu o uzyskane wyniki. Warto wspomnieć, że można wyróżnić trzy sposoby pisania opinii z MMPI-2. Podczas gdy część specjalistów umieszcza w niej wszystkie informacje – wyniki, opisy skali, wrażenia diagnostyczne – niektórzy nie uwzględniają wyników, aczkolwiek opisują skale i dodają swą interpretację. Trzecia grupa specjalistów z kolei nie zamieszcza ani wyników, ani opisów skali, aby skupić się na samych wnioskach diagnostycznych.

Wielowymiarowy Minnesocki Inwentarz Osobowości MMPI-2 to rzetelne narzędzie diagnostyczne. Nie ulega wątpliwości, że warto wejść do grona specjalistów potrafiących się nim posługiwać.